Tag:

autorskie osobiste prawa

  Znowu będzie o autorskich prawach osobistych. Temat  Wam już nieobcy, jednak wciąż są pewne zagadnienia wymagające omówienia. Dzisiaj nienaruszalność treści i formy utworu, jako jedno z autorskich praw osobistych (art. 16 pkt 3 Ustawy). W przypadku utworów fotograficznych dosyć istotna kwestia. W Polsce sporów na tym tle wielu nie było, lepiej to wygląda w Europie i USA. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do monografii  A.Niżanowskiej „Prawo do integralności utworu”.

  Lodowy Gaudi

  Lodowy Gaudi

  W jakich przypadkach może dojść do naruszenia integralności zdjęcia? Wśród przykładów naruszenia integralności można wymienić następujące sytuacje:

  • pominięcie pewnych elementów utworu fotograficznego, czyli np. usuwanie elementów znajdujących się na zdjęciu (zaleca się ostrożność w korzystaniu z funkcji Photoshop CS 5  Content Aware Fill – uwzględnij zawartość w wypełnianiu 😉
  • dodawanie elementów na zdjęciu (zarówno na samym zdjęciu, jak i na jego reprodukcjach),
  • „cenzura zdjęcia” – często stosowane zwłaszcza przez wydawców np. maskowanie numerów rejestracyjnych, czy zakrywanie nagości,
  • sporządzanie czarno-białych reprodukcji kolorowych zdjęć,
  • przekadrowanie zdjęcia.
  4 komentarze
  0 FacebookTwitterEmail

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!