Strona główna » Polityka cookies i prywatności

Polityka cookies i prywatności

przez admin

Wersja obowiązująca od 15.05.2019

POLITYKA COOKIES

I. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu znajdującego się pod adresem www.f-lex.pl jest Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A., ul. Wita Stwosza 3/201, 50-148 Wrocław.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A.  funkcjonującego pod adresem www.home.pl

II. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (w przypadku logowania), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

III. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.[/list]

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Zarządzanie plikami cookies
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VI. Widgety i aplikacje społecznościowe

1. Na stronie internetowej znajdują się funkcje umożliwiające udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich (np. Twitter, Facebook). Aplikacje społecznościowe mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie www.f-lex.pl. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji.
2. Operator Serwisu nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 478916, ul. Wita Stwosza 3 lok. 201 50-148 Wrocław (dalej też jako ?Kancelaria?).

Kontakt: 

 • telefoniczny: +48 71 7845730
 • listowny: na powyżej wskazany adres
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: f-lex@f-lex.pl

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochron danych osobowych, a w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

2. Zakres i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe pozyskane podczas korzystania ze strony www.kancelaria-prawna.pl będą przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii.[/list]

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa s.k.a. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych,
 • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
 • marketingu usług Kancelarii,
 • w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stronami internetowymi Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa s.k.a. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami,
 • w celu współpracy z podmiotami współpracującymi z Kancelarią.[/list]

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa s.k.a. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wypełnienia obowiązków nałożonych na Kancelarię przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 • przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź
 • przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nakładających na Kancelarię obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych, bądź
 • do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię związanych z przetwarzaniem określonych danych osobowych, bądź
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, bądź
 • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazane w szczególności:

 • podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej,
 • zewnętrznym dostawcą usług (np. usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie),
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i HR, usługi promocyjne,
 • audytorom, biegłym rewidentom,
 • organom administracji i sądom,
 • innym podmiotom, którym na podstawie umowy Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską,

6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

W celu skorzystania ze strony Internetowej Kancelarii nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Mają Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Proszę pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy strony www.f-lex.pl mogą nie działać prawidłowo.

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich podanie może być warunkiem niezbędnym do skorzystania z niektórych funkcjonalności strony (np. różnych formularzy kontaktowych).

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!