Tag:

koszty uzyskania przy prawach autorskich

  Kraków pochód bractwa kurkowego

  Podatkowe to i owo

  autor: dar_wro

  [Uwaga: 2019.05.08 Tekst nie podlegał weryfikacji od momentu jego powstania.]

  Dzisiaj krótkie podsumowanie dotychczasowego „PIT-olenia” na F-LEXie.

  Kiedy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

  Warunkiem zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT jest to, by zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła.
  Pismo z dnia 22 lipca 2008 r. Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-688/08-2/AS)

  Czy urząd skarbowy jest uprawniony w ramach kontroli podatkowej do oceny, czy zdjęcia są utworami?

  Organy podatkowe nie są uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Pismo z dnia 22 stycznia 2009 r. Izby Skarbowej w Warszawie ( IPPB4/415-85/08-2/MO)

  Czy będąc na etacie możliwe jest rozliczenie części przychodów na zasadach dotyczących praw autorskich (ustalenie 50% kosztów uzyskania przychodu)?

  Gdy w umowie o pracę wprowadzi się rozgraniczenie kwot wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie utworów i przejście na pracodawcę autorskich praw majątkowych do tych utworów (honorarium) oraz wynagrodzenia za wykonywanie pracy o normalnym charakterze, a także jeżeli będzie prowadzona przez pracodawcę ewidencja prac twórczych – będzie można przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek dochodowy zastosować do części wynagrodzenia za pracę twórczą, której efektem jest stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pismo z dnia 23 lipca 2010 r. Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/415-560/10-2/JK)

  Do części wynagrodzenia za pracę twórczą związaną z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, wykonywaną na podstawie umowy o pracę w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, koszty uzyskania przychodu powinny być ustalone w wysokości 50% przychodu. Pismo z dnia 9 grudnia 2008 r. Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-1357/08-2/SP)

  Czy modelka może wynagrodzenie z tytułu udzielenia zgody na wykorzystania wizerunku rozliczyć przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu?

  Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest ustalenie, że konkretny przychód jest przychodem osiągniętym z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. Podatnik nie jest twórcą własnego wizerunku. Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie może być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z artystycznego wykonania, bowiem osoba, której wizerunek jest wykorzystywany, nie jest traktowana jako artysta wykonawca. Pismo z dnia 27 marca 2006 r. Izby Skarbowej w Katowicach (PBB3-4117/3-008/2006)

  Jaką zastosować stawkę i jakie koszty przy wynagrodzeniach autorskich?

  Dla wynagrodzeń autorskich należy zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów i zaliczkę na podatek w wysokości 19% należności. Pismo z dnia 21 grudnia 2004 r. Izby Skarbowej w Olsztynie (PDF/E/005-1-172/04)

  2 komentarze
  0 FacebookTwitterEmail

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!