Kraków pochód bractwa kurkowego

Podatkowe to i owo

autor: dar_wro
2 komentarze

[Uwaga: 2019.05.08 Tekst nie podlegał weryfikacji od momentu jego powstania.]

Dzisiaj krótkie podsumowanie dotychczasowego „PIT-olenia” na F-LEXie.

Kiedy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Warunkiem zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT jest to, by zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła.
Pismo z dnia 22 lipca 2008 r. Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-688/08-2/AS)

Czy urząd skarbowy jest uprawniony w ramach kontroli podatkowej do oceny, czy zdjęcia są utworami?

Organy podatkowe nie są uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Pismo z dnia 22 stycznia 2009 r. Izby Skarbowej w Warszawie ( IPPB4/415-85/08-2/MO)

Czy będąc na etacie możliwe jest rozliczenie części przychodów na zasadach dotyczących praw autorskich (ustalenie 50% kosztów uzyskania przychodu)?

Gdy w umowie o pracę wprowadzi się rozgraniczenie kwot wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie utworów i przejście na pracodawcę autorskich praw majątkowych do tych utworów (honorarium) oraz wynagrodzenia za wykonywanie pracy o normalnym charakterze, a także jeżeli będzie prowadzona przez pracodawcę ewidencja prac twórczych – będzie można przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek dochodowy zastosować do części wynagrodzenia za pracę twórczą, której efektem jest stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pismo z dnia 23 lipca 2010 r. Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/415-560/10-2/JK)

Do części wynagrodzenia za pracę twórczą związaną z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, wykonywaną na podstawie umowy o pracę w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, koszty uzyskania przychodu powinny być ustalone w wysokości 50% przychodu. Pismo z dnia 9 grudnia 2008 r. Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-1357/08-2/SP)

Czy modelka może wynagrodzenie z tytułu udzielenia zgody na wykorzystania wizerunku rozliczyć przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu?

Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest ustalenie, że konkretny przychód jest przychodem osiągniętym z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. Podatnik nie jest twórcą własnego wizerunku. Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie może być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z artystycznego wykonania, bowiem osoba, której wizerunek jest wykorzystywany, nie jest traktowana jako artysta wykonawca. Pismo z dnia 27 marca 2006 r. Izby Skarbowej w Katowicach (PBB3-4117/3-008/2006)

Jaką zastosować stawkę i jakie koszty przy wynagrodzeniach autorskich?

Dla wynagrodzeń autorskich należy zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów i zaliczkę na podatek w wysokości 19% należności. Pismo z dnia 21 grudnia 2004 r. Izby Skarbowej w Olsztynie (PDF/E/005-1-172/04)

2 komentarze
0

Może Ci się również spodobać

2 komentarze

Jacek_Z 11 marca 2014 - 15:42

Co do przedostatniego zagadnienia. Fotomodelka (podatnik) nie jest twórcą swojego wizerunku? Jesli to prawda to dlaczego fotograf musi mieć zgodę na dysponowanie jej wizerunkiem? I kolejna sprawa – dlaczego Urząd Skarbowy daje sobie prawo do orzekania, czy ktos jest artystą, czy nim nie jest? (modelka nie jest artystką?).
Dziwne to, bo przy drugim zagadnieniu piszesz, że urząd skarbowy nie jest uprawniony do oceny: „Organy podatkowe nie są uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Pismo z dnia 22 stycznia 2009 r. Izby Skarbowej w Warszawie ( IPPB4/415-85/08-2/MO)” Jak dla mnie fotomodelka jest dokładnie takim kimś jak aktorka. Ma grać twarzą, pozą – być wesoła bądź nostalgiczna, smutna itd. Tworzy swój wizerunek i przekazuje prawa do niego, do tego konkretnego wykonania. To wg mnie wyczerpuje znamiona artysty wykonawcy, który daje fotografowi prawa pokrewne (do dysponowania wizerunkiem).

Odpowiedz
dar_wro 11 marca 2014 - 18:12

Konieczność uzyskania zgoda na rozpowszechnianie wizerunku wynika z tego, że wizerunek jest dobrem osobistym człowieka. Mówi o tym zarówno art. 23 k.c., jak i art. 81 Ustawy i nie ma to żadnego związku z prawami autorskimi.

Praca modelki nie jest również, wbrew temu co napisałeś, wykonaniem artystyczny, w rozumieniu przepisów Ustawy. I nie wynika to z widzi-misie organów podatkowych, a z przepisów Ustawy.
Art. 85. 1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

O artystycznych wykonaniach pisałem TU.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!