Tag:

opodatkowanie sprzedaży zdjęć

  Port Authority - Admiral Historic Authority

  [Uwaga: 2019.05.09. Tekst nie podlegał weryfikacji od daty jego powstania]

  Podatnik – fotograf zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie interpretacji podatkowej w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży zdjęć za pośrednictwem agencji w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzi w imieniu Ministra Finansów udzielił upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna o sygnaturze ITPTB2/415-218/11-2/KO). Przypomnę, że interpretacja indywidualna nie chroni wszystkich, jest ona wiążąca dla organów podatkowych w sprawie konkretnego wnioskodawcy – podatnika przy uwzględnieniu stanu faktycznego, opisanego we wniosku o interpretację. W każdym razie zawsze jednak podczas kontroli czy dyskusji ze skarbówką można próbować się podeprzeć  stanowiskiem Ministra Finansów.

  Podatnik: Czy przychody uzyskiwane z tytułu zamieszczania filmów i zdjęć na portalu internetowym należy traktować jako przychody z praw majątkowych?

  MF: Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).  Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

  5 komentarzy
  0 FacebookTwitterEmail

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!