Port Authority - Admiral Historic Authority

Sprzedaż zdjęć za pośrednictwem agencji

autor: dar_wro
5 komentarzy

[Uwaga: 2019.05.09. Tekst nie podlegał weryfikacji od daty jego powstania]

Podatnik – fotograf zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie interpretacji podatkowej w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży zdjęć za pośrednictwem agencji w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzi w imieniu Ministra Finansów udzielił upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna o sygnaturze ITPTB2/415-218/11-2/KO). Przypomnę, że interpretacja indywidualna nie chroni wszystkich, jest ona wiążąca dla organów podatkowych w sprawie konkretnego wnioskodawcy – podatnika przy uwzględnieniu stanu faktycznego, opisanego we wniosku o interpretację. W każdym razie zawsze jednak podczas kontroli czy dyskusji ze skarbówką można próbować się podeprzeć  stanowiskiem Ministra Finansów.

Podatnik: Czy przychody uzyskiwane z tytułu zamieszczania filmów i zdjęć na portalu internetowym należy traktować jako przychody z praw majątkowych?

MF: Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).  Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód podlegał będzie w roku uzyskania – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Art. 10. 1. pkt 7 Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c,- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany

Art. 18. Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Podatnik: Kiedy powstaje przychód w opisanej sytuacji?

MF: Przychody winny zostać opodatkowane w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ustalając wysokość uzyskanego z tego tytułu w walucie obcej przychodu według zasad określonych przepisem art. 11a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 11. 1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Podatnik: Czy do przychodów tych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

MF: O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3. Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przechodzą one na zleceniodawcę lub gdy udziela licencji na korzystanie z nich.

Szerzej o zryczałtowanych kosztach można przeczytać w „Kontynuacji PIT-olenia”, a o nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1.01.2013 r. w „Gruba ryba płaci więcej”.

Podatnik: Czy od powyższego dochodu nie ma obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

MF: W odniesieniu do tego rodzaju dochodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania przez podatnika zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Konkluzja, czyli co trzeba zapamiętać:

  1. Uzyskany przychód podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Przychody powinny zostać opodatkowane w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ustalając wysokość uzyskanego z tego tytułu w walucie obcej przychodu według zasad określonych przepisem art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Uzyskany przychód może pomniejszyć o 50% koszty uzyskania przychodu, jednakże tylko w przypadku uzyskania dochodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

PS. Jest jedno „ale”! Sprzedaż zdjęć nie odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jesteś polskim rezydentem podatkowym.

5 komentarzy
0

Może Ci się również spodobać

5 komentarzy

Amaśka 5 lutego 2013 - 18:45

Wow! Ktoś stał się foto-profi 🙂

Odpowiedz
Piotr 5 lutego 2013 - 19:31

Hm, nie myślisz chyba o tym zdjęciu? Ja tam wierzę, że Darek kiedyś opanuje te suwaczki od Photomatixa i przestanie udawać, że zrobił zrzut z gry 3D.
A profi od doradzania jak rozliczać podatki od zdjęć to już jest od dawna.

Odpowiedz
Amaśka 6 lutego 2013 - 09:17

Nie darujesz mu tego Photomatixa 🙂
A zrzutu z Quake’a nie widzę 😛
Zwróć też uwagę wymyślony ad hoc termin „foto-profi” 🙂

Odpowiedz
Piotr 7 lutego 2013 - 00:11

Jak będę miał, to mu nawet trzy Photomatixy mogę podarować, ale niech się nauczy ustawiać suwaczki w jednym. Przed tym budynkiem brakuje mi wygładzonej barbie.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!