Szanujmy wspomnienia

autor: dar_wro

Zdjęcie, mające charakter utworu fotograficznego, podlega ochronie prawnej od momentu jego wykonania. Czy musisz podjąć jakieś dodatkowe kroki w celu jego ochrony? W zasadzie nie. Niektórzy podpisują swoje zdjęcia, ale to zazwyczaj szpeci zdjęcie, nie dodaje mu walorów artystycznych, jak również nie wzmacnia ochrony prawnej zdjęcia. Wymóg podpisania zdjęcia w celu objęcia go ochroną prawna nie istnieje od 24 maja 1994 r. kiedy to weszła w życie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych uchwalona w dniu 4 lutego 1994 r.. Poprzednio obowiązująca ustawa uzależniała objęcie fotografii ochroną od odpowiedniego jej oznaczenia. Utwór, wykonany sposobem fotograficznym lub do fotografii podobnym, jest przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie prawa autorskiego. Obecnie zamieszczenie noty copy right jest wyłącznym kaprysem autora, a nie wymogiem prawnym. Jeżeli przed 1994 r. Twoje zdjęcie było opublikowane bez stosownej noty (czyli nie korzystało z ochrony prawnej), to nie może korzystać z ochrony prawnej dzisiaj. Obecna ustawa obejmuje ochroną utwory powstałe przed jej wejściem w życie w stosunku do utworów do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych:
a) nie wygasły lub
b) wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie.

Jeżeli Twoje opublikowane zdjęcie nie było chronione przed 1994 r. , bo przegapiłeś kwestię noty copy right, to nie jest ono chronione również dzisiaj. Jeżeli było chronione przed 1994 r. ale w dacie wejścia w życie obecnej Ustawy nie podlegały ochronie, bo upłynął okres ochronny, to dojdzie do reaktywacji wygasłych majątkowych praw autorskich.
Zgodnie z art. 36 tej ustawy prawa te gasną z upływem lat siedemdziesięciu, podczas gdy stosownie do art. 26 Pr.aut. z 1952 r., okres ten wynosił tylko dwadzieścia pięć lat, a do pewnej kategorii utworów, wymienionych w art. 27, w tym do utworu fotograficznego lub otrzymanego w sposób podobny do fotografii, prawa te gasły już z upływem lat dziesięciu. Przyznając znacznie dłuższe okresy ochronne, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. w art. 124 ust. 1 pkt 3 przywróciła ochronę tym prawom, które według Prawa autorskiego z 1952 r. na skutek upływu czasu już wygasły. W ten sposób spowodowała „odżycie” tej ochrony i odpowiednie jej wydłużenie” (wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I CKN 654/00).

Dobra wiadomość jest taka, że po 1994 r. nie ma już potrzeby „znakowania” zdjęć publikowanych wcześniej. W cytowanym powyżej wyroku sąd uznał, że „Jeżeli na pocztówkach fotograficznych twórca umieścił zastrzeżenie swego prawa autorskiego (art. 2 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz. U. Nr 34, poz. 234 ze zm.), to egzemplarze drukowane później są przedmiotem prawa autorskiego także wtedy, gdy nie zostały opatrzone takim zastrzeżeniem. W tej sytuacji na twórcy spoczywa ciężar dowodu, że naruszyciel wiedział o istnieniu jego zastrzeżonego prawa.

12 komentarzy
0

Może Ci się również spodobać

12 komentarzy

Piotr 27 lipca 2011 - 23:29

Coś bym się czepił, ale dam Ci spokojnie wyjechać na urlop. Po powrocie… 🙂

Odpowiedz
dar_wro 28 lipca 2011 - 06:35

Wszyscy wiedzą, że jesteś czepliwy 😉
PS.
Pozdrowienia dla Wszystkich z wakacji.

Odpowiedz
amaśka 27 lipca 2011 - 23:37

Urlop? Jaki urlop? Blogerzy nie mają urlopów 🙂

Odpowiedz
Piotr 28 lipca 2011 - 02:56

Blogerzy może nie, ale panowie mecenasi, owszem 🙂

Odpowiedz
yehood 29 lipca 2011 - 20:14

mecenas przegapi RAPORT!! bidulek:P

Odpowiedz
dar_wro 30 lipca 2011 - 07:20

Nie przegapił 😉

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!