Tag:

NEF

  Uczestnicy pochodu karnawałowego w Aalborgu w Danii

  W życiu różnie się nam wiedzie, raz lepiej, a innym razem gorzej. Może zdarzyć się i tak, że do naszych drzwi zapuka komornik celem wyegzekwowania tego, czy owego. Tak, jak każdy może być fotografem, a co z tym idzie twórcą, tak także każdy z nas może stać się z różnych przyczyn dłużnikiem. Nie obawiajcie się! W dalszej części będzie już bardziej pozytywnie, w zasadzie to nawet wpis z happy endem ;-).

  Nasze RAWy są w zasadzie bezpieczne. Nawet, jeżeli „zawarte w nich” fotografie miałyby znaczącą wartość (czego Wszystkim, jak również sobie, życzę), to komornik nie może z nich prowadzić egzekucji. A to dlatego, że zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. Przepis ten potwierdza jedną z fundamentalnych zasad, że twórca (fotograf) ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzanie nim na wszystkich polach eksploatacji. Zwróćcie uwagę, że przepis ten chroni jedynie autorskie prawa majątkowe twórcy. Z ochrony tej nie skorzysta nabywca autorskich praw majątkowych. Jeżeli więc przynależą do Ciebie autorskie prawa majątkowe do utworu, którego nie jesteś twórcą (np. kupiłeś je, odziedziczyłeś, dostałeś w formie darowizny, itp.), to prawa takie będą podlegały egzekucji. Należy również podkreślić, że przepis ten wyłącza spod egzekucji jedynie autorskie majątkowe prawa, a nie wierzytelności z nimi związane. Jeżeli więc masz podpisaną umowę licencyjną na mocy, której licencjobiorca będzie przekazywał Ci co miesiąc określoną sumę pieniędzy z tytułu uzyskanej licencji do majątkowych praw autorskich, to taką wierzytelność komornik może niestety zająć.

  Art. 18. 1. Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.
  2. Po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu.

  PS. Oczywiście tytułowy RAW, jako emanacja autorskich praw majątkowych 🙂

  5 komentarzy
  0 FacebookTwitterEmail

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!