Turyści i mieszkańcy Florencji na głównej ulicy miasta.

Czyje są zdjęcia?

autor: dar_wro
1 komentarz

Wizerunek osoby jest chroniony, ale ochrona ta ma swoje granice. Wyznacza je zarówno art. 81 Ustawy, jak i art. 23 kodeksu cywilnego. Dzisiaj nie będzie kolejnego wpisu o ochronie wizerunku. Na razie Wam daruję 😉 . Chciałbym wrócić do kwestii możliwości fotografowania osób, a nie problematyki związanej z rozpowszechnianiem wizerunku osób uwiecznionych na fotografii. Robić zdjęcia ludziom (w Polsce) w zasadzie można zawsze. O wyjątkach od tej zasady możecie przeczytać w „Paparazzo”. Stanowisko dotyczące generalnej zasady potwierdza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r. zapadłe w sprawie o sygn. akt I CKN 818/97). Sprawa dotyczyła żądania wydania negatywów ze zdjęciami zrobionymi na potrzeby artykułu prasowego, który nie został nigdy opublikowany. Powód zażądał nakazania pozwanym zwrotu 14 negatywów zdjęć przedstawiających powoda w otoczeniu rzeźb jego autorstwa i przeproszenia go za naruszenie jego godności w wyniku nieudzielenia mu odpowiedzi na pismo skierowane do pozwanego oraz zasądzenia odszkodowania za wyrządzone mu straty moralne.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdził m.in. że:

  • przewidziana w art. 23 i 24 k.c. ochrona obejmuje również autorskie dobra osobiste. Na podstawie art. 24 k.c. nie tylko więc wizerunek powoda, ale i jego autorskie dobra osobiste mogłyby być chronione pod warunkiem, że nastąpiło bezprawne naruszenie lub zagrożenie dobra osobistego,
  • artykuł 81 Ustawy wymaga do rozpowszechnienia wizerunku zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jeżeli powód zgodził się na publikację przedstawiających go zdjęć jedynie razem z przygotowywanym o nim artykułem, to opublikowanie tych zdjęć w innych okolicznościach stanowiłoby naruszenie prawa powoda do wizerunku. Wobec tego, że nie doszło do takiej ich publikacji, nie może być mowy o naruszeniu art. 81, a tym samym – o naruszeniu prawa powoda do wizerunku. Z samego faktu pozostawienia zdjęć w archiwum redakcji nie wynika także zagrożenie naruszenia prawa powoda do wizerunku przez opublikowanie przedstawiających go zdjęć w okolicznościach nie objętych jego zgodą. W szczególności istnienia takiego zagrożenia nie dowodzi zawarte w skardze kasacyjnej stwierdzenie, że nawet bez złej woli wydawcy może zdarzyć się, że dojdzie do krzywdzącej powoda publikacji.

Z wywodu Sądu Najwyższego wynika jednoznacznie, że posiadanie na przepastnych dyskach zdjęć z wizerunkiem osób, które nie wyraziły zgody na publikację wizerunku nie stanowi naruszenia prawa. Do czasu, kiedy nie będziemy rozpowszechniać tych zdjęć możemy spać spokojnie.

1 komentarz
0

Może Ci się również spodobać

1 komentarz

wzrokowiec 24 października 2013 - 22:02

Ufff 🙂

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!