Strona główna » ABC rozpowszechniania wizerunku

ABC rozpowszechniania wizerunku

przez dar_wro
Zachód słońca w czeskiej Pradze

Dzisiaj na F-LEX, który wbrew pozorom nie odszedł w niebyt Internetu, po raz kolejny  kilka słów na temat zgodny na rozpowszechnianie wizerunku.

Jak należy rozumieć pojęcie ?rozpowszechnianie wizerunku??

Rozpowszechnianie wizerunku należy interpretować zgodnie z definicją terminu ?rozpowszechnianie” zamieszczoną w art. 6 pkt 3 Ustawy.

?Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.?

Udostępnienie wizerunku może odbywać się za pomocą dowolnego medium, w tym prasy i Internetu. Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V ACa 863/17, wskazał, że chodzi o sytuację, w której stworzona zostaje możliwość zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób.

Zgoda udzielona konkretnej osobie a dalsze wykorzystanie wizerunku

W orzecznictwie przyjmuje się, że okoliczność, że rozpowszechnienie wizerunku nastąpiło za zgodą portretowanego, nie zwalnia osób trzecich, które zamierzają dalej rozpowszechniać taki wizerunek, od uzyskania ponownej zgody uprawnionego. Dalsze rozpowszechnianie, już rozpowszechnionego wizerunku, również wymaga zgody.

Kiedy rozpowszechnianie wizerunku jest nielegalne?

Rozpowszechnianie wizerunku jest bezprawne, jeśli osoba uprawniona nie udzieliła zgody na takie działanie albo, jeżeli nie mamy do czynienia z okolicznościami określonymi w art. 81 ust. 1 zd. 2 i ust. 2 Pr. Ustawy uchylające konieczność uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku.

Czy rozpowszechniający wizerunek może założyć, że portretowany wyraził lub wyrazi zgodę na publikację?

Bezdyskusyjne i niebudzące wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie sądów, jest że zgody uprawnionego na rozpowszechnianie wizerunku ani jej zakresu nie domniemywa się. Osoba rozpowszechniająca cudzy wizerunek musi wykazać, że posiada zgodę na publikację wizerunku na określonych warunkach lub, że zachodzą okoliczności wyłączające konieczność jej uzyskania.
Zgoda  musi być niewątpliwa i odnosić się również do warunków i płaszczyzn dopuszczalnego wykorzystania. Przyjmuje się, że osoba udzielająca zgody musi mieć świadomość zarówno co do formy przedstawianego wizerunku, jak i co do miejsca i czasu publikacji. W jaki sposób chce się wykorzystać zdjęcia musi wynikać wprost ze zgody lub z okoliczności towarzyszących jej wyrażeniu.
Zgoda wcale nie musi być pisemna, można wyrazić ją w każdej formie, także ustnie. W przypadku sporu okoliczność udzielenia ustnej zgody musi jednak zostać wykazana na podstawie dowodów.

Jak wycenić komercyjne wykorzystanie wizerunku?

Nie istnieją żadne ustawowe, bądź zwyczajowe stawki wynagrodzenia. Zgodnie z orzecznictwem o ich wysokości decyduje renoma osoby, której wizerunek został wykorzystany i rodzaj wykorzystania.

***

Ciąg dalszy nastąpi. Prędzej czy później zapewne znajdziecie coś nowego na blogu. W przypadku kłopotów z ochroną własnego wizerunku lub problemami z wykazaniem swoich praw do korzystania z cudzego wizerunku zachęcam do skorzystania z komercyjnego wsparcia.

You may also like

Zostaw komentarz

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!