Starszy mężczyzna karmii gołębie na placu we Florencji

Gruba Ryba płaci więcej

autor: dar_wro
1 komentarz

[Uwaga. Od daty powstania wpisu nie podlegał on dotychczas aktualizacji]

Sylwester jest datą przełomową i nie tylko dlatego, że nadchodzi kolejny rok. Zazwyczaj z dniem pierwszego stycznia wchodzi w życie wiele zmian w przepisach prawnych, a w szczególności w przepisach podatkowych. Na temat podatków  już kilkakrotnie pisałem na blogu.  W „Kontynuacja PIT-olenia” zajmowałem się kosztami uzyskania przychodu z tytułu niektórych rodzajów działalności. Oczywiście chodziło tu o działalność powiązaną z prawami autorskimi.

Każdy z nas czytał, słyszał lub wie, że dla pewnych rodzajów przychodów zryczałtowane koszty uzyskania wynoszą 50%. O tym było właśnie  w „Kontynuacji PIT-olenia”. Od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2013 r. regulacje  w tym zakresie uległy lekkiej zmianie. Spokojnie, bez paniki! Jeżeli nie jesteś dużą rybą w małym stawie, o której piszą na Szturchańcu, informacja, którą poniżej przeczytasz, nie powinna Cię zaniepokoić. Swoją drogą życzę wszystkim, aby byli grubymi rybami i ze złością czytali poniższe wersety. 🙂

Chodzi bowiem o zryczałtowane koszty. Do końca roku koszty z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, wynosiły 50% uzyskanego przychodu.  Kropka.

Ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278) zmieniono przepisy art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dodano nowy ust. 9a, które to  wprowadziły pewne ograniczenie. Obecnie zryczałtowane koszty nadal wynoszą 50% uzyskanego przychodu, jednak w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, czyli nie mogą przekroczyć 42.764,00 PLN.

Jeżeli więc Twój przychód z tytułu przeniesienia praw autorskich przekroczy  85.528,00 PLN, to  zryczałtowane koszty będą na stałym poziomie 42.764,00 PLN. Oczywiście nie ma przymusu stosowania zryczałtowanych kosztów.  Zawsze możesz rozliczyć koszty faktycznie poniesione, które mogą być wyższe niż 42.764,00 PLN (tylko musisz mieć dowody księgowe dokumentujące poniesienie tych kosztów).

1 komentarz
0

Może Ci się również spodobać

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!