Fragment designerskiej ławki przy nowej Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

Wizerunek wizerunkowi nierówny

autor: dar_wro
0 komentarz

Przepisy dotyczące wizerunku zawarte w art. 81 Ustawy oraz art. 23 kodeksu cywilnego odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych (czytaj do wszystkich ludzi, a nie tylko osób pracujących fizycznie 😉 ). Jeżeli mówimy o wizerunku firmy, to jednak mamy na uwadze zupełnie inne rozumienie tego pojęcia, niż w przypadku wizerunku osób fizycznych. Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 521/13) podkreślił, że „Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się jedynie odpowiednio do osób prawnych. Odpowiednie stosowanie art. 23 k.c. wyłącza z zakresu tej ochrony takie dobra osobiste człowieka, które w przypadku osoby prawnej w ogóle nie mogą być brane pod uwagę, jak np. życie, zdrowie lub wizerunek.” Natomiast Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. akt I Aca 666/13) zwrócił uwagę na to, że „Katalog dóbr osobistych osoby prawnej chronionych przez prawo obejmuje wizerunek danego podmiotu i ogólnie pojętą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wybranej branży lub profesji. Wizerunek osoby prawnej łączy się z jej dobrym imieniem i dotyka bezpośrednio takich kategorii jak renoma i postrzeganie przedsiębiorcy przez innych uczestników obrotu gospodarczego oraz prawnego.” Jak wynika z powyższego fragmentu uzasadnienia, nie ma to zupełnie nic wspólnego z wizerunkiem osoby fizycznej. O ile bowiem wizerunek osoby fizycznej to „wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby lub danych osób” (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V, Janusz Barta (red.), Ryszard Markiewicz (red.), Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Krzysztof Felchner, Elżbieta Traple), o tyle wizerunek osoby prawnej kojarzony jest z dobrym imieniem firmy, gdzie “Przyjmuje się, że dobre imię osoby prawnej to dobre mniemanie innych osób o danym podmiocie prawa, w szczególności z uwagi na prowadzoną przez niego działalność. Naruszenie dobrego imienia (renomy, reputacji) osoby prawnej polega na nieuzasadnionym przypisywaniu jej niewłaściwego postępowania w prowadzonej przez nią działalności, skutkującego utratą zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z zakresem jej zadań” (Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt I Aca 666/13).

PS.
O wizerunku podmiotów prawnych w rozumieniu powyższych przepisów wspominałem już w notce „Wizerunku firmy”.

0 komentarz
0

Może Ci się również spodobać

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!