Strefa Militarna 2015

Europejski wizerunek

autor: dar_wro
0 komentarz

Sezon ogórkowy i wakacyjne spowolnienie dopadło również F-LEX-a. Dzisiaj będzie bardzo krótko, ale za to bardzo po europejsku. 😉 Wizerunek oczyma sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  w świetle art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), który brzmi następująco:

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

W orzeczeniu z 11 stycznia 2005 r. (50774/99) ETPC stwierdził, że pojęcie życia prywatnego zawiera w sobie elementy związane z prawem osoby do swego wizerunku. Publikacja fotografii wchodzi w zakres życia prywatnego.

W wyroku dnia 15 stycznia 2009 r. (1234/05) ETPC uznał, że „Wizerunek osoby stanowi jeden z głównych atrybutów jej osobowości, jako że ujawnia unikalne cechy charakterystyczne tej osoby oraz wyróżnia tę osobę spośród innych osób z jej grupy. Prawo do ochrony wizerunku osoby jest więc jednym z podstawowych składników rozwoju osobistego i zakłada prawo do kontroli wykorzystywania tego wizerunku. Podczas gdy w większości przypadków prawo do kontrolowania takiego wykorzystania wizerunku dotyczy możliwości odmówienia przez jednostkę [zgody na] jego publikację, to obejmuje ono także prawo do sprzeciwienia się rejestracji, zachowania i powielenia wizerunku przez inną osobę.”

W wyroku z dnia 7 lutego 2012 r. (40660/08) ETPC potwierdził m.in. że „koncepcja życia prywatnego rozciąga się na aspekty dotyczące tożsamości osoby takie jak jej imię i nazwisko, fotografia czy fizyczna lub psychiczna integralność. Gwarancja przyznawana przez art. 8 Konwencji ma przede wszystkim na celu zapewnienie rozwoju osobowości każdego człowieka w jego relacjach z innymi ludźmi, bez zewnętrznych ingerencji. Istnieje zatem taka strefa interakcji osoby z innymi ludźmi, nawet w kontekście publicznym, która może wejść w zakres pojęcia „życia prywatnego”. Publikacja fotografii może więc stanowić zakłócenie życia prywatnego osoby, nawet wówczas, gdy jest ona osobą publiczną. (…) W przypadku fotografii wizerunek osoby stanowi jeden z głównych atrybutów jej osobowości, jako że ujawnia unikalne cechy charakterystyczne tej osoby oraz wyróżnia ją spośród innych osób z grupy, do której należy. Prawo do ochrony wizerunku osoby jest więc jednym z podstawowych składników rozwoju osobistego. Prawo to zasadniczo zakłada prawo osoby do ochrony wykorzystania tego wizerunku, włącznie z prawem do odmowy zgody na jego publikację.”

0 komentarz
0

Może Ci się również spodobać

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!