Strona główna » Bajka o smoku, czyli rzecz o podatkach

Bajka o smoku, czyli rzecz o podatkach

przez dar_wro
Tureckie ptaki - rzeźby

[Uwaga: 2019.05.08 Tekst nie podlegał weryfikacji od momentu jego powstania.]

Temat podatków powraca na blogu zawsze na początku roku. W sumie nie ma się co dziwić. Nadchodzi czas, aby ?nakarmić smoka? tzn. fiskusa. 🙂 W zeszłym roku w lutym opublikowałem wpis ?Sprzedaż zdjęć za pośrednictwem agencji?, który dotyczył właśnie podatków. Trochę wody w Odrze upłynęło, więc czas powrócić do tego zagadnienia. Każdy z nas miał w mniejszym lub większym stopniu do czynienia z podatkami i wie, że jest to jedna z tych dziedzin prawa, której przepisy zmieniają się non stop. Człowiek budząc się rano nie jest pewien, czy jeszcze obowiązują wczorajsze regulacje prawne. Smok jest głodny, więc prawo podatkowe podlega ciągłym ewolucjom. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że to w zasadzie permanentna rewolucja! Wróćmy do tematu wpisu, czyli do rozliczenia się ze ?sprzedaży zdjęć?. W grudniu 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydając interpretację indywidualną (IBPBII/1/415-849/13/MK) odpowiedział na kilka istotnych pytań podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Istota zagadnienia sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie ?Jakie są skutki podatkowe sprzedaży praw do wykonywanych przez siebie fotografii?? A oto parametry wyjściowe:

 • pasjonat fotografii, amator,
 • brak wykształcenia w zakresie fotografii,
 • fotografia nie jest źródłem dochodu,
 • sprzedaż zdjęć za pośrednictwem fotostocków.

Zadane pytania:

 1. Czy konieczne jest zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej?
 2. W jaki sposób należy zakwalifikować przychody uzyskane ze sprzedaży praw do fotografii?
 3. Czy należy przychody takie zakwalifikować jako przychody z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 ustawy)?
 4. Czy stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy przychód taki winien być wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy, czy też jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy?
 5. W jaki sposób należy ustalić koszty tak prowadzonej działalności (czy będą to 50% koszty uzyskania przychodu)?
 6. Czy istnieje konieczność uiszczania w ciągu roku podatkowego stosownych zaliczek na podatek dochodowy?

A teraz czas na odpowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej.

ad.1
Nie, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, aby móc ?sprzedawać? zdjęcia za pośrednictwem portali internetowych. Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 6 cyt. Ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9.

ad. 2 – 4
Opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich (do korzystania z wykonanych przez twórcę fotografii) są przychodem z tych praw. Przychody uzyskane z powyższego tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy PIT, są bowiem przychodem z praw autorskich. Oznacza to, iż na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody te, nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskany przez fotografa przychód z tytułu sprzedaży prawa do korzystania z wykonanych przez niego fotografii, zdjęć (udzielanych licencji) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy PIT.

ad. 5
Skoro przychód ze sprzedaży zdjęć podlegał będzie w tym wypadku opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, to zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy PIT, powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy, jako przychód z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy PIT. Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy nie jest w tym przypadku wymagane, a dochód ten, winien być wykazany w zeznaniu rocznym.

ad. 6
Jeżeli wykonane fotografie będą utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast autor tych fotografii jest ich, to zastosowanie mają przepisy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT. W związku z tym do osiągniętych przychodów z tytułu sprzedaży prawa do korzystania z wykonanych przez fotografa fotografii mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT.

Wygląda na to, że zeszłoroczny wpis na F-LEX się nie zdezaktualizował i przynajmniej w tym zakresie rewolucji w podatkach nie było. Smoka karmimy po staremu! 😉

You may also like

2 komentarze

Robert Urbański 10 lutego 2014 - 21:53

Czy pod te przepisy można podciągnąć również sprzedaż autorskich sygnowanych odbitek (wydruków) w galeriach lub podobnych przybytkach sztuki oraz sprzedaż bezpośrednią klientowi?. Sprawa dotyczy oczywiście fotografa nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Powtórz
dar_wro 11 lutego 2014 - 09:26 Powtórz

Zostaw komentarz

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!