Pomnik przy wyjściu z portu na Sardynii.

Finał sprawy selfie makaka

autor: dar_wro
1 komentarz

O głośnej sprawie makaka pisałem na blogu dwukrotnie. Pierwszy raz w „Makak i jego selfie” i całkiem niedawno w „Sprawa selfie makaka trafiła na wokandę”. Mamy rozstrzygnięcie! Wczoraj, tj. 6 stycznia 2016 r. sędzia poinformował o swoim rozstrzygnięciu. Chyba nie ma nikogo, kto byłby przekonany, że makakowi będą przysługiwały prawa autorskie?

Sędzia podzielił pogląd pozwanych, że federalne prawo autorskie nie pozwala przyznać prawa autorskie zwierzętom. Tym samym makakowi nie przysługują prawa autorskie do słynnego selfie. Na ten moment nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia werdyktu, które zostanie sporządzone w późniejszym czasie. Z punktu widzenia czytelnika bloga pisemne uzasadnienie werdyktu raczej nic nie zmieni. Pamiętać należy bowiem, że prawa autorskie są ściśle związane z przejawem twórczej działalności ludzkiej. O tym, kto jest autorem danego zdjęcia według polskiego prawa przeczytacie w moim tekście z 2011 r. zatytułowanym „Autoportret”.

* * * * *

Poniżej dwa orzeczenia odnoście kwestii związanych z twórczym charakterem utworu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r. (sygn. akt I ACa 800/07)

Stwierdzenie, że utwór stanowi przejaw „działalności twórczej”, oznacza, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana jako przesłanka „oryginalności” utworu, zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu. Artykuł 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych konstytuuje podstawową zasadę, w myśl której prawo autorskie powstaje w sposób pierwotny na rzecz twórcy. Odejście od tej zasady wymaga szczególnego przepisu ustawy. Nabycie praw autorskich przez twórcę następuje ex lege wraz ze stworzeniem utworu i jest rezultatem nie aktu prawnego, lecz aktu realnego, określonych czynności faktycznych, psychologicznych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r. (sygn. akt I ACa 574/14)

Utwór powinien stanowić rezultat działalności kreacyjnej, prowadząc do powstania subiektywnie nowego wytworu intelektu. Tę cechę utworu określa się niekiedy mianem oryginalności. Z tego względu nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wyłącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, materiał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wyborów. Podkreślić jednocześnie trzeba, że sam przejaw działalności twórczej nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego, albowiem konieczne jest, aby wytwór charakteryzował się także indywidualnością. Oznacza to, że samodzielnie wytworzone produkty intelektualne można uznać za utwór, jeżeli wykazują dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

 PS. Na zdjęciu na górze para spacerująca w ogrodach we Florencji. Wszelkie skojarzenia z makakiem są przypadkowe 😉

1 komentarz
0

Może Ci się również spodobać

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!