Ubezpieczenie w podróży

autor: dar_wro
4 komentarze

[Uwaga 2019.05.12 – tekst nie był weryfikowany od momentu jego powstania] Dzisiaj kończymy temat ubezpieczenia. Przed wyjazdem czy to  na urlop, czy  fotowyprawę bardzo często zawieramy umowę tzw. ubezpieczenia w podróży. Spróbujmy odpowiedzieć dzisiaj sobie na pytanie, w jakim zakresie takie ubezpieczenie chroni nasz sprzęt fotograficzny? Przyjrzyjmy się limitom odpowiedzialności w zakresie utraty bagażu, proponowanym przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Podróż&Radość i Podróż&Radość A II
Górną granicą odpowiedzialności za wszystkie szkody łącznie powstałe w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia jest kwota 3 000 PLN.
TU Inter Polska S.A
Masz możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia w przedziale 400-800 Euro
Warta S.A.
Do wyboru masz 4 sumy ubezpieczeniowe. 500,00 PLN, 1.500,00 PLN 3.000,00PLN i 4.000,00 PLN. Z tym zastrzeżeniem, że dwie najwyższe możesz wybrać tylko w przypadku umowy zawieranej na minimum 7 dni.
Concordia Polska – „Concordia Turysta”
Ci zupełnie nie lubią fotografów, bo zgodnie z § 23 OWU pkt 13 (i jak tu nie być przesądnym co do 13-ki).
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje wszelkiej utraty, zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia:
13) sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego, fotograficznego, kinematograficznego, audio-wideo, kaset, płyt, gier wideo i akcesoriów, urządzeń łączności, nośników danych, telefonów komórkowych, książek,
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – „Voyage II”
Suma ubezpieczeniowa w zależności od wybranego wariantu wynosi 2.500,00 PLN lub 5.000,00 PLN.
TUiR Allianz Polska S.A. – „Globtroter Direct”
Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego dostępne jest jako rozszerzenie ubezpieczenia Bagażu Podróżnego. Można doubezpieczyć sprzęt elektroniczny, w tym sprzęt fotograficzny do sumy ubezpieczeniowej równej 2.500 Euro.
To oczywiście nie jest pełna oferta rynkowa. Chciałem jedynie pokazać, że wysokość odpowiedzialności towarzystw jest zazwyczaj na niskim poziomie.  O ile z pewnością opłaca się mieć takie ubezpieczenie ze względu na chorobę, o tyle nie będzie o jego zawarciu przesądzać chęć ubezpieczenia sprzętu. Zaraz się o tym przekonacie, gdy podam kilka wyimków z różnych OWU.
UNIQA – Ubezpieczeniem objęte są rzeczy osobiste stanowiące własność Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, zabrane ze sobą w momencie rozpoczęcia podróży lub nabyte w czasie podróży z następującymi ograniczeniami:
(…) sprzęt i akcesoria: audio i video oraz fotograficzne,(…) ubezpieczone są tylko wówczas, gdy:
a) znajdują się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub jego osób bliskich, lub
b) przekazane są do przechowania przedsiębiorstwu utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład za dowodem przyjęcia do przechowania, lub
c) przechowywane są w miejscu zakwaterowania w pomieszczeniu (z wyłączeniem namiotów), zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, do którego dostęp ma wyłącznie Ubezpieczony, jego osoby bliskie lub inne osoby uprawnione.
INTERTour jest łaskawszy bo ochroną obejmuje nie tylko sprzęt własny ubezpieczonego, ale także taki który jest w jego posiadaniu. Bo jak zauważyliście ubezpieczenie UNIQA nie obejmuje sprzętu, który pożyczyliście od sąsiada.
Warta S.A. chroni również przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem. Jest jedno ale. Górna granica odpowiedzialności dramatycznie spada, bo aż o 60%. Czyli nawet jak wybrałeś wariant 4.000,00 PLN, to będą odpowiadać w przypadku tych dwóch zdarzeń losowych jedynie do kwoty 1.600,00 PLN. Na marginesie jak Ci zrabują telefon lub iPada, to od WARTY dostaniesz figę.
Dla Compensy sprzęt foto, to przedmioty wartościowe.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, jakim uległ bagaż podróżny na skutek:
1) deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zapadania się ziemi;
2) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych w pkt 1;
3) wypadku komunikacyjnego lądowego, powietrznego lub wodnego;
4) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, jakiemu uległ Ubezpieczony, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym i zabezpieczenia
go przed utratą;
5) kradzieży z włamaniem;
6) rabunku;
7) zaginięcia, jeżeli bagaż podróżny znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powierzony na podstawie dokumentu przewozowego.
I tu niespodzianka! Przedmioty wartościowe objęte są ubezpieczeniem tylko od zdarzeń określonych w pkt 1 – 4 oraz wyłącznie, jeżeli znajdowały się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. Czyli w zasadzie znowu nie mamy ubezpieczonego sprzętu.

Będę kończył, bo można byłoby tak jeszcze długo przywoływać kolejne przykłady i wyimki z poszczególnych OWU. Niestety w kolejnych nie byłoby lepiej. Jak widać towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać sprzętu fotograficznego, bo im się to najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Ze swojej strony mogę Wam jedynie polecić, za każdym razem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, lekturę OWU.

4 komentarze
0

Może Ci się również spodobać

4 komentarze

miecio74 5 grudnia 2011 - 22:27

czyli Darku taki mały “Pan Tadeusz”

Odpowiedz
jacs 6 grudnia 2011 - 10:53

Czyli ogólnie kicha 🙁 Firmy ubezpieczeniowe już dawno wyspecjalizowały się w POBIERANIU pieniędzy, promowaniu “doskonałych” produktów ubezpieczeniowych, oraz wymigiwaniu się od płacenia odszkodowań! Po co płacić ubezpieczenie, jak i tak muszę spać przytulony do plecaka ze sprzętem- żeby mi go nie ukradli- zamiast przytulać się do żony?

Odpowiedz
dar_wro 6 grudnia 2011 - 23:13

Ja osobiście nie znalazłem żadnego fajnego ubezpieczenia, które dotyczyłoby sprzętu. A sam jestem żywo tym zainteresowany. Rozmawiałem nawet z moim brokerem i on sam wymiękł, bo nie był nic sensownego zaproponować.
Należny jednak jeszcze mieć na uwagę, że inaczej ubezpiecza się sprzęt firmowy. Tutaj jest łatwiej, co nie oznacza, że taniej i dużo, dużo lepiej.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!