PIT-olenia ciąg dalszy

autor: dar_wro
8 komentarzy

[Uwaga 2019.05.12 – tekst nie podlegał weryfikacji od dnia jego powstania]

Przez chwilkę zastanawiałem się, czy nie dać Wam odsapnąć z ciężkimi tematami i albo napisać coś lekkiego, albo z dwa dni nic nie pisać. Ostatecznie w myśl powiedzenia „ co nas nie zabije, to nas wzmocni” postanowiłem pociągnąć wątek podatkowy. Nie masz działalności gospodarczej, a robisz od czasu do czasu zdjęcia ślubne (oczywiście za pieniądze). Możesz, czy nie możesz? A jak możesz, to jak to rozliczyć? Kiedy zapłacić podatek?

Z podatkowego punktu widzenia Twój przychód może zostać zakwalifikowany jako:

  1. przychód z działalności wykonywanej osobiście (działalność artystyczna) albo
  2. przychód z innych źródeł.

O działalności artystycznej i sposobie rozliczania pisałem wczoraj w „PIT-oleniu”. Dzisiaj skupmy się na umowie o dzieło, zawartej pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Zacznijmy od tego, że oczywiście możesz podpisać umowę o dzieło z osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej).  Po internecie krąży wiele różnych dziwnych poglądów, w tym skrajny, że ze względu na prawo podatkowe nie można zawrzeć takiej umowy. Oczywiście jest to bzdura, niestety wielokrotnie powtarzana. Umowa o dzieło, jak również umowa zlecenie są to umowy określone przepisami kodeksu cywilnego. Nie znajdziecie tam żadnego przepisu, z którego wynikałoby, że dwie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą zawrzeć pomiędzy sobą umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Pamiętajmy, że prawo podatkowe zajmuje się rozliczaniem skutków stosunków cywilnoprawnych, więc co do zasady nie może ich ograniczać. Powiem więcej, da się to rozliczyć podatkowo :-).  Całe nieporozumienie bierze się z niezrozumienia treści przepisu art. 13. pkt 8.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Z przepisu tego nie wynika, że dwie osoby fizyczne nie mogą zawrzeć umowy o dzieło (lub zlecenia), natomiast wynika, że przychód z takiej umowy nie będzie traktowany jako przychód z działalności osobistej. A to jest istotna różnica.  Aby dać kres wszelkim spekulacjom Minister Finansów  w swoim piśmie z 22.07.2005r. (PB5/KD-033-72-1101/05) potwierdził, że „przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. W konsekwencji na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, w rozumieniu przepisów ustawy. Obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy. Dopiero w zeznaniu podatkowym zleceniobiorca jest zobligowany wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy.” Ergo, wszelkie „zlecenia na ślub” i osiągnięte z nich przychody (gdy nie wiąże się to z przenoszeniem majątkowych praw autorskich) mogą być zakwalifikowane jako przychody z innych źródeł, które rozliczysz dopiero w zeznaniu rocznym.

Pamiętasz post scriptum z wczorajszego wpisu? Pisałem, że sprzedaż odbitek można byłoby spróbować jeszcze inaczej rozliczyć. Zakładając, że nie jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, należałoby przychód ze sprzedaży odbitek potraktować właśnie jako przychód z innych źródeł.

W sprawie amatorskiego, artystycznego robienia zdjęć ślubnych Urząd Skarbowy w Łodzi wydał w 2005 r. interpretację podatkową (IX-005/137/Z/k/06). Poniżej interesujące fotografa fragmenty.

Jak wynika z zapytania zamierza Pan okazjonalnie wykonywać artystyczne zdjęcia ślubne. Wykonanie zdjęcia stanowi bez wątpienia wykonanie dzieła w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz, że będzie to działalność wykonywana osobiście. Działalność taka przewidziana w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) została zdefiniowana jako źródło przychodów poprzez wyliczenie w art. 13 ustawy. W jej zakres wchodzą przychody m.in. z działalności artystycznej. Cechą wspólną przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym jest ich uzyskiwanie z działalności wykonywanej osobiście przez osobę fizyczną bez udziału osób trzecich.
Zważyć przy tym należy iż prawo autorskie chroni każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania, w tym m.in. utwór fotograficzny. Przejaw działalności twórczej w rozumieniu prawa autorskiego pokrywa się tutaj z działalnością artystyczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przychodami z działalności artystycznej, o której stanowi przepis będzie działalność wykonywana osobiście przez podatnika bezpośrednio na rzecz innego podmiotu, o ile nie jest ona wykonywana w ramach umowy o pracę ani nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Gdyby zakwalifikować więc okazjonalne wykonywanie artystycznych zdjęć ślubnych do artystycznej działalności wykonywanej osobiście przez podatnika, to wówczas, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik osiągający dochód bez pośrednictwa płatnika jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3a.
Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew po dokonaniu analizy oraz w oparciu o wyżej przytoczone przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa, iż w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym – osiągając dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu działalności artystycznej wykonywanej osobiście, jaką jest artystyczne wykonywanie zdjęć ślubnych jest Pan obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składając równocześnie deklarację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-53.

Podsumowanie 😉
Jeżeli przyjąć, że:

  1.  zdjęcia wykonujesz w ramach artystycznej działalności wykonywanej osobiście, to rozliczasz  się zgodnie z art. 44 ust. 3 a (czyli na bieżąco wpłacasz zaliczki do urzędu skarbowego),
  2. nie jest to działalność artystyczna, to rozliczasz się w zeznaniu rocznym, nie płacąc wcześniej w trakcie roku żadnych zaliczek.
8 komentarzy
0

Może Ci się również spodobać

8 komentarzy

Mystik 17 stycznia 2012 - 01:36

Ha ha ha! 😀 z 5 razy do nich pisałem żeby się dokładnie o to dowiedzieć! i to dokładnie do tego samego Urzędu (mój rejonowy). 5 razy mnie zbyli 😉

Odpowiedz
dar_wro 17 stycznia 2012 - 09:16

Bo teraz w imieniu MF interpretacji udziela Dyrektor Izby Skarbowej.

Odpowiedz
nieruchomości rzeszów 21 lutego 2012 - 14:36

Witam. Naprawdę cieszę się, że udało mi się tu trafić. Stało się to totalnie przypadkowo podczas szukania informacji o nieruchomościach. Super, że ktoś omawia interesującą mnie tematykę i to dodatkowo robi to w przystępny sposób. Mam nadzieję, że dostęp do takich treści nie będzie limitowany po niedawnym podpisaniu umowy ACTA przez Polskę 🙁 P.S. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić to można by jeszcze trochę popracować nad designem.

Odpowiedz
milsztof 17 grudnia 2012 - 23:11

Bardzo pomocny wpis wyjaśnia kilka zawiłości. W związku z tym mam pytanie, kto może określić, czy okazjonalnie wykonywane zdjęcia to działalność artystyczna czy nie.

Odpowiedz
dar_wro 20 grudnia 2012 - 18:32

Wydaje mi się ;-), że odpowiedź jest w tekście wcześniejszym. https://www.f-lex.pl/pit-olenie/.

Ponadto w tym tekście zwracam uwagę, że nie są uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, przychody uzyskiwane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a z podatkowego punktu widzenia działalność artystyczna, to działalność wykonywana osobiście).

Odpowiedz
wok 2 lutego 2019 - 13:47

Czy w 2019 roku tekst jest jeszcze aktualny? Czy przepisy się zmieniły od powstania tekstu?

Odpowiedz
dar_wro 17 kwietnia 2019 - 07:44

Dzień dobry,

Tekst jest stary i nie podlegał dotąd weryfikacji pod względem zmiany przepisów prawnych i najnowszych interpretacji podatkowych.

Odpowiedz

Napisz komentarz

Strona korzysta z cookies. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Możesz oczywiście tą funkcję wyłączyć w swojej przeglądarce. Akceptuję Czytaj więcej

error: Uwaga: Treść jest chroniona !!